polityka prywatności

Informacja o danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies kierowana do Użytkowników strony internetowej poshedrinks.com

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników korzystających z PosheDrinks.com dostępnego pod adresem internetowym https://poshedrinks.com (dalej „Platforma”), której Administratorem jest POSHE Drinks sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-450) przy ul. Chopina 35, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 851-325 89 89, REGON 388726934.

Poshedrinks.com szanuje prawo do prywatności Użytkowników Platformy. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Platformy jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich
Informujemy, że w ramach Platformy mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, bądź też podczas korzystania z Platformy w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od zaufanych dostawców takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, WordPress w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszej Platformy zintegrowanej z tymi serwisami.
Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Platformy jest: POSHE Drinks sp. Z o. o.  z siedzibą w Szczecinie (71-450) przy ul. Chopina 35, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 851-325 89 89, REGON 388726934.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT lub drogą mailową: info@poshedrinks.com

II. JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów i Platform www przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. refer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o lokalizacji;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników Platformy i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Platformy istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

2. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem tych zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Platformą;
 • stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników w ramach Platformy oraz w celach statystycznych;
 • monitorowanie aktywności Użytkowników, które pomogą zrozumieć nam w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy, co umożliwi nam nieustanne ulepszanie funkcjonalności i zawartości Platformy;
 • dostosowanie poszczególnych ofert w ustawieniach Platformy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkowników treściami.

3. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

III. DANE OSOBOWE – ZAKRES, CELE, ZASADY UDOSTĘPNIANIA, OKRES PRZETWARZANIA

1. Użytkownik może przeglądać i zapoznać się z zawartością Platformy bez podawania danych osobowych, poza zawartością i funkcjonalnością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników. W przypadku chęci skorzystania z funkcjonalności Platformy, rejestracji lub chęci skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, zostanie poproszony o podanie danych osobowych w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, miasto oraz nr tel.);
 • w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą i wyrazisz chęć współpracy z nami będziemy potrzebowali danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (takich jak numer NIP, REGON, nazwa banku, itp.);

2. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Użytkownika w celu odpowiedzi na zainicjowane przez niego zapytanie oraz w celu świadczenia usług oferowanych przez POSHE Drinks – informacje w tym zakresie zamieszczone są w Regulaminie.

3. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej – pamiętać należy, że zgodę tą można w każdym momencie odwołać.

4. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystanie w następujących celach:

 • umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcji Platformy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lib b. RODO;
 • do komunikacji z Użytkownikami w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO;
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

5. Poshedrinks.com będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w tym roszczeń podatkowych.

6. Platforma nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowana Użytkownika.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe sami, a także na Twoje wyraźne życzenie możemy przekazać Twoje dane wybranym przez Ciebie podmiotom z nami współpracującymi. Tak się dzieje na przykład, gdy chcesz skontaktować się z podmiotem, który zamieścił na Platformie swoją ofertę.

7. Poshedrinks.com w ramach płatnych usług dostarcza między innymi narzędzia do wprowadzania danych osobowych osób niebędących Użytkownikami Platformy Poshedrinks.com. Wówczas to Użytkownik wprowadzający dane staje się administratorem tych danych, a Poshedrinks.com jest podmiotem przetwarzającym te dane. W takiej sytuacji relacje między Użytkownikiem, który korzysta z Platformy, a Spółką mają charakter powierzenia przetwarzania danych (Użytkownik powierza dane Spółce). W takiej sytuacji będziemy przetwarzać powierzone nam dane osobowe zgodnie z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

IV. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługują przyznane przez RODO prawa. Tymi prawami są:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że może zwrócić się do Spółki o potwierdzenie czy Platforma przetwarza Twoje dane. Ponadto, zgodnie z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Platforma.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawić i zmienić dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
 3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Spółka usunęła Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Spółka nie ma innej podstawy do przetwarzania danych, albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach ich nie usuniemy. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przez roszczeniami.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza, że masz prawo żądać zminimalizowania wykorzystywanych danych osobowych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp do Platformy na czas potrzeby na rozpoznanie Twojego żądania.
 5. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię danych w formie elektronicznej lub prześlemy do wybranego przez Ciebie podmiotu.
 6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów.

Prawa te możesz wykonać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@poshedrinks.com

V. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Platforma zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Co to są cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku Użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przetwarzania treści.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celi:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Platformy podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Platformy z urządzeniem na którym zostanie zapisane;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik Platformy korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowanie zawartości strony internetowej do określonych preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Platformy.

W ramach Platformy możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez Platformę;
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne strony np. Google Analytics.

Zarządzanie plikami Cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu „Ustawienia.” W tym menu można dowiedzieć się, jak usunąć pliki Cookies zablokować zapisywanie nowych plików Cookies czy ustawić powiadomienie o zapisywaniu nowego pliku Cookies.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać na innych stronach internetowych reklamy naszej Platformy. Te pliki Cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszej Platformy. Pliki te obejmują zarówno pliki Cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłącznie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Platformy.

VI. TREŚCI

Prosimy pamiętać, że treści udostępniane przez Użytkowników poshedrinks.com prowadzącej Platformę lub innym podmiotom mogą być m.in, rozpowszechniane i udostępniane ogółowi Użytkowników Platformy, również osobom niezalogowanym.

VII. KONTAKT

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora, Użytkownik może kierować pytania na adres: info@poshedrinks.com