privacybeleid

SCROLL DOWN FOR DUTCH

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES KIEROWANA DO UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ POSHEDRINKS.COM

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników korzystających z PosheDrinks.com dostępnego pod adresem internetowym https://poshedrinks.com (dalej „Platforma”), której Administratorem jest POSHE Drinks sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-450) przy ul. Chopina 35, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 851-325 89 89, REGON 388726934.

Poshedrinks.com szanuje prawo do prywatności Użytkowników Platformy. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Platformy jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich
Informujemy, że w ramach Platformy mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, bądź też podczas korzystania z Platformy w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od zaufanych dostawców takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, WordPress w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszej Platformy zintegrowanej z tymi serwisami.
Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Platformy jest: POSHE Drinks sp. Z o. o.  z siedzibą w Szczecinie (71-450) przy ul. Chopina 35, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 851-325 89 89, REGON 388726934.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT lub drogą mailową: info@poshedrinks.com

II. JAKIE DANE ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów i Platform www przechowujemy zapytania http kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. refer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o lokalizacji;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników Platformy i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkowników z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Platformy istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

2. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem tych zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Platformą;
 • stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników w ramach Platformy oraz w celach statystycznych;
 • monitorowanie aktywności Użytkowników, które pomogą zrozumieć nam w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy, co umożliwi nam nieustanne ulepszanie funkcjonalności i zawartości Platformy;
 • dostosowanie poszczególnych ofert w ustawieniach Platformy lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Użytkowników treściami.

3. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

III. DANE OSOBOWE – ZAKRES, CELE, ZASADY UDOSTĘPNIANIA, OKRES PRZETWARZANIA

1. Użytkownik może przeglądać i zapoznać się z zawartością Platformy bez podawania danych osobowych, poza zawartością i funkcjonalnością wyraźnie zastrzeżoną dla zarejestrowanych Użytkowników. W przypadku chęci skorzystania z funkcjonalności Platformy, rejestracji lub chęci skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego, zostanie poproszony o podanie danych osobowych w zakresie:

 • informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, miasto oraz nr tel.);
 • w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą i wyrazisz chęć współpracy z nami będziemy potrzebowali danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (takich jak numer NIP, REGON, nazwa banku, itp.);

2. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Użytkownika w celu odpowiedzi na zainicjowane przez niego zapytanie oraz w celu świadczenia usług oferowanych przez POSHE Drinks – informacje w tym zakresie zamieszczone są w Regulaminie.

3. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej – pamiętać należy, że zgodę tą można w każdym momencie odwołać.

4. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystanie w następujących celach:

 • umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcji Platformy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lib b. RODO;
 • do komunikacji z Użytkownikami w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO;
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

5. Poshedrinks.com będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w tym roszczeń podatkowych.

6. Platforma nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowana Użytkownika.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe sami, a także na Twoje wyraźne życzenie możemy przekazać Twoje dane wybranym przez Ciebie podmiotom z nami współpracującymi. Tak się dzieje na przykład, gdy chcesz skontaktować się z podmiotem, który zamieścił na Platformie swoją ofertę.

7. Poshedrinks.com w ramach płatnych usług dostarcza między innymi narzędzia do wprowadzania danych osobowych osób niebędących Użytkownikami Platformy Poshedrinks.com. Wówczas to Użytkownik wprowadzający dane staje się administratorem tych danych, a Poshedrinks.com jest podmiotem przetwarzającym te dane. W takiej sytuacji relacje między Użytkownikiem, który korzysta z Platformy, a Spółką mają charakter powierzenia przetwarzania danych (Użytkownik powierza dane Spółce). W takiej sytuacji będziemy przetwarzać powierzone nam dane osobowe zgodnie z zapisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

IV. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługują przyznane przez RODO prawa. Tymi prawami są:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że może zwrócić się do Spółki o potwierdzenie czy Platforma przetwarza Twoje dane. Ponadto, zgodnie z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Platforma.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawić i zmienić dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
 3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Spółka usunęła Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Spółka nie ma innej podstawy do przetwarzania danych, albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach ich nie usuniemy. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przez roszczeniami.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza, że masz prawo żądać zminimalizowania wykorzystywanych danych osobowych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp do Platformy na czas potrzeby na rozpoznanie Twojego żądania.
 5. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię danych w formie elektronicznej lub prześlemy do wybranego przez Ciebie podmiotu.
 6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów.

Prawa te możesz wykonać kontaktując się z nami pod adresem e-mail: info@poshedrinks.com

V. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Platforma zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Co to są cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku Użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przetwarzania treści.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celi:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Platformy podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Platformy z urządzeniem na którym zostanie zapisane;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik Platformy korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowanie zawartości strony internetowej do określonych preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Platformy.

W ramach Platformy możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez Platformę;
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne strony np. Google Analytics.

Zarządzanie plikami Cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu „Ustawienia.” W tym menu można dowiedzieć się, jak usunąć pliki Cookies zablokować zapisywanie nowych plików Cookies czy ustawić powiadomienie o zapisywaniu nowego pliku Cookies.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać na innych stronach internetowych reklamy naszej Platformy. Te pliki Cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszej Platformy. Pliki te obejmują zarówno pliki Cookie własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłącznie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Platformy.

VI. TREŚCI

Prosimy pamiętać, że treści udostępniane przez Użytkowników poshedrinks.com prowadzącej Platformę lub innym podmiotom mogą być m.in, rozpowszechniane i udostępniane ogółowi Użytkowników Platformy, również osobom niezalogowanym.

VII. KONTAKT

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora, Użytkownik może kierować pytania na adres: info@poshedrinks.com

PRIVACY POLICY NEDERLANDS

INFORMATIE OVER PERSOONSGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN COOKIES GERICHT AAN DE GEBRUIKERS VAN DE POSHEDRINKS.COM WEBSITE 

Deze regels zijn van toepassing op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van gebruikers die gebruik maken van de PosheDrinks.com die beschikbaar zijn op de website van https://poshedrinks.com (hierna het “Platform” genoemd), waarvan de beheerder POSHE Drinks sp. z o.o. is, met maatschappelijke zetel te Szczecin (71-450) aan de Chopinastraat 35, ingeschreven in de Centrale Registratie en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG) die wordt bijgehouden door de minister bevoegd voor economie, NIP 851-325 89 89,  REGON 388726934.

Poshedrinks.com respecteert het recht op privacy van de Gebruikers van het Platform. In het bijzonder hecht zij belang aan de bescherming van hun persoonsgegevens en past zij passende technologische en wettelijke oplossingen toe om inmenging in de privacy van de Gebruikers door derden te voorkomen.

Onze acties zijn erop gericht de Gebruiker een gevoel van volledige veiligheid te garanderen op een niveau dat past bij de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van:

• Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming – “AVG”);
• Wet van 18 juli 2002 betreffende de aangifte van elektronische diensten;
• Wet van 16 juli 2004 Telecommunicatiewet.
Het gebruik van het platform wordt uitgevoerd door middel van een beveiligd SSL-protocol, dat de bescherming van gegevensoverdracht op internet aanzienlijk verhoogt.
 

Links naar websites van derden

Houd er rekening mee dat het Platform externe links kan bevatten waarmee Gebruikers rechtstreeks andere websites kunnen bereiken, of dat bij het gebruik van het Platform Cookies van andere entiteiten, in het bijzonder van vertrouwde providers zoals: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, WordPress, op uw apparaat kunnen worden geplaatst om u in staat te stellen de functionaliteit van ons Platform geïntegreerd met deze diensten.

Elk van de providers definieert de regels voor het gebruik van cookies in zijn privacybeleid, daarom hebben we geen invloed op het privacybeleid en het gebruik van cookies die door de providers worden onderhouden. Om veiligheidsredenen raden we aan dat elke gebruiker, voordat hij de bronnen gebruikt die door andere websites of diensten worden aangeboden, het document over het privacybeleid en het gebruik van cookies leest,  als ze beschikbaar zijn gesteld en bij hun afwezigheid contact hebben opgenomen met de beheerder van de betreffende pagina of dienst om informatie hierover te verkrijgen.

  
I. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

De beheerder van de gegevens over de gebruikers die worden verzameld met het gebruik van het platform is: POSHE Drinks sp. z o. o.  met statutaire zetel te Szczecin (71-450) aan de Chopinastraat 35, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG) dat wordt bijgehouden door de minister die verantwoordelijk is voor de economie, NIP 851-325 89 89, REGON 388726934.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten, neem dan contact met ons op via het contactformulier in het tabblad CONTACT of per e-mail: info@poshedrinks.com

 
II. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

1. In overeenstemming met de praktijk van de meeste websites en platforms, slaan we http-verzoeken op die naar onze server worden verzonden. De doorzochte bronnen worden geïdentificeerd door URL’s en hebben betrekking op:

• het openbare IP-adres van het aanvragende apparaat;
• de naam van het station van de gebruiker – identificatie uitgevoerd door het http-protocol, indien mogelijk;
• het tijdstip van aankomst van het verzoek;
• de eerste regel van het HTTP-verzoek;
• HTTP-antwoordcode;
• het aantal gegevens dat door de server wordt verzonden;
• de URL van de website die eerder door de Gebruiker is bezocht (de zogenaamde verwijzingslink) – indien de toegang tot het Platform via een externe link heeft plaatsgevonden;
• informatie over uw browser;
• locatie-informatie;
• Informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van de HTTP-transactie.
Bovenstaande informatie wordt op geen enkele wijze gecombineerd met de persoonsgegevens van de Gebruikers van het Platform en wordt niet gebruikt om de identiteit van de Gebruikers vast te stellen, behalve in gevallen waarin het nodig is om te solliciteren, te registreren of in te loggen om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Platform.

2. Het Platform verzamelt niet automatisch informatie, behalve de informatie die in Cookies is opgenomen. De verzamelde informatie wordt m.in gebruikt om:

• het beheren van het Platform;
• mogelijke veiligheidsrisico’s in kaart te brengen;
• onderzoek van het verkeer van Gebruikers binnen het Platform en voor statistische doeleinden;
• monitoring van de activiteiten van Gebruikers, wat ons zal helpen begrijpen hoe Gebruikers het Platform gebruiken, wat ons in staat zal stellen de functionaliteit en inhoud van het Platform voortdurend te verbeteren;
• aanpassing van individuele aanbiedingen in de instellingen van het Platform of instellingen van diensten van derden op basis van de activiteit van de Gebruikers;
• advertenties aan te passen in overeenstemming met de inhoud die eerder door Gebruikers is bekeken.
 

3. De omvang van de informatie die automatisch wordt verzameld, is afhankelijk van de instellingen van de webbrowser van de gebruiker. U moet uw browserinstellingen controleren om erachter te komen welke informatie automatisch door uw browser wordt gedeeld of om deze instellingen te wijzigen.

III. PERSOONSGEGEVENS – OMVANG, DOELEINDEN, REGELS VOOR OPENBAARMAKING, DUUR VAN DE VERWERKING

1. De Gebruiker kan de inhoud van het Platform bekijken en zich er vertrouwd mee maken zonder persoonsgegevens te verstrekken, met uitzondering van de inhoud en functionaliteit die uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers. Als u gebruik wilt maken van de functionaliteiten van het Platform, zich wilt registreren of contact met ons wilt opnemen via het contactformulier, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken op de volgende gebieden:

• Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer);

• als u een bedrijf runt en met ons wilt samenwerken, hebben we de gegevens nodig die nodig zijn om een btw-factuur op te stellen (zoals NIP-nummer, REGON-nummer, banknaam, enz.);

2. Het verstrekken van de bovengenoemde gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens van de Gebruiker om te reageren op de door de Gebruiker geïnitieerde vraag en om de diensten te leveren die worden aangeboden door POSHE Drinks – informatie hierover is opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

3. Met betrekking tot de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden of voor het ontvangen van commerciële informatie, moet eraan worden herinnerd dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

4. De persoonsgegevens die over de Gebruiker worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

• de Gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de functies van het Platform, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG;

• om met Gebruikers te communiceren voor marketing- en promotiedoeleinden en om commerciële informatie te verzenden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG;

• het opstellen van samenvattingen, analyses, statistieken voor interne doeleinden, met inbegrip van met name rapportage, marktonderzoek, planning van de ontwikkeling van diensten, systeemontwikkelingswerkzaamheden, het maken van statistische modellen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

5. Poshedrinks.com bewaart persoonsgegevens voor de gehele duur van het contract voor de levering van elektronische diensten. Na het einde van het contract worden de persoonsgegevens bewaard voor de tijd die nodig is voor de service na verkoop, de beveiliging of het afhandelen van mogelijke claims in verband met het contract, inclusief belastingclaims.

6. Het Platform voert geen automatische verwerking – profilering in de zin van de AVG uit, bestaande uit het gebruik van door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke factoren van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om zijn of haar economische situatie, persoonlijke voorkeuren, geloofwaardigheid en gedrag van de Gebruiker te analyseren of te voorspellen. Uw gegevens aan door u geselecteerde entiteiten die met ons samenwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact wilt opnemen met een entiteit die haar aanbod op het Platform heeft geplaatst.

7. In het kader van haar betaalde diensten stelt Poshedrinks.com onder meer tools ter beschikking voor het invoeren van persoonsgegevens van personen die geen Gebruikers van het Poshedrinks.com Platform zijn. In een dergelijk geval wordt de Gebruiker die de gegevens invoert de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en is de Poshedrinks.com de verwerker van de gegevens. In een dergelijke situatie heeft de relatie tussen de Gebruiker die het Platform gebruikt en het Bedrijf het karakter van het toevertrouwen van gegevensverwerking (de Gebruiker vertrouwt de gegevens toe aan het Bedrijf). In een dergelijke situatie zullen wij de ons toevertrouwde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.

IV. WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 Elke Gebruiker van het Platform heeft recht op de rechten die door de AVG worden verleend. Deze rechten zijn:
1. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u het Bedrijf kunt vragen om te bevestigen of het Platform uw gegevens al dan niet verwerkt. Bovendien heeft u, in overeenstemming met het recht op inzage, het recht om een kopie te verkrijgen van uw gegevens die door het Platform worden verwerkt.
2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, wat betekent dat u persoonsgegevens die verouderd of onjuist zijn, kunt corrigeren en aanpassen.
3. Het recht om vergeten te worden, wat betekent dat u het Bedrijf kunt verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht kan met name worden uitgeoefend als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en het bedrijf geen andere basis heeft voor de verwerking van uw gegevens, of als de door u verstrekte persoonsgegevens overbodig worden. Ondanks uw verzoek om vergeten te worden, zullen we ze in sommige gevallen niet verwijderen. Een dergelijke situatie kan zich met name voordoen in het geval van verweer tegen vorderingen.
4. Het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat u het recht heeft om te verzoeken dat de gebruikte persoonsgegevens worden geminimaliseerd. In dat geval zullen wij u de toegang tot het Platform ontzeggen gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te verwerken.
5. Het recht op dataportabiliteit, wat betekent dat je het recht hebt om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen. Op uw verzoek zullen wij u een kopie van de gegevens in elektronische vorm bezorgen of naar een entiteit van uw keuze sturen.
6. Het recht om bezwaar te maken, inclusief profilering, wat betekent dat u een gerechtvaardigd belang heeft, bijvoorbeeld in verband met het voorstellen van bepaalde oplossingen of producten aan u.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@poshedrinks.com

V. GEBRUIK VAN COOKIES

overeenkomstig artikel 173 van de wet van 16 juli 2004. De telecommunicatiewet maakt gebruik van cookies die IT-gegevens vormen, met name tekstbestanden, die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies helpen websitebeheerders om deze websites te beheren en de kwaliteit van de inhoudsverwerking te verbeteren.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• het gebruik van het Platform door de Gebruiker tijdens het browsen te vergemakkelijken;

• latere identificatie van de Gebruiker in het geval van hernieuwde verbinding van het Platform met het apparaat waarop het zal worden opgeslagen;

• het creëren van statistieken die helpen te begrijpen hoe de Gebruiker van het Platform de website gebruikt, waardoor we de structuur en inhoud ervan kunnen verbeteren;

• het aanpassen van de inhoud van de website aan de specifieke voorkeuren en individuele behoeften van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van het Platform.

Als onderdeel van het Platform kunnen we de volgende soorten cookies gebruiken:

• Sessiecookies – dit zijn bestanden die automatisch worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit;

• Permanente cookies – dit zijn bestanden die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Het opslaan van deze cookies is niet afhankelijk van het sluiten van uw browser.

• First-party cookies – ingesteld door het Platform;

• Cookies van derden – ingesteld door andere websites, bijv. Google Analytics.

Cookies kunnen worden beheerd door de browserinstellingen te wijzigen. Meestal is het beheer van cookies mogelijk vanaf het niveau van het menu “Instellingen”. In dit menu leest u hoe u cookies kunt verwijderen, de opslag van nieuwe cookies kunt blokkeren of een melding kunt instellen over het opslaan van een nieuwe cookie.

Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websites van het platform.

Cookies die op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt voor remarketingdoeleinden. Deze cookies stellen ons in staat om advertenties voor ons Platform op andere websites weer te geven. Deze cookies maken onder andere gebruik van de geschiedenis van bezoeken aan ons Platform. Deze cookies omvatten zowel first-party als third-party cookies.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen. Alleen het gebruik van cookies die nodig zijn voor authenticatie, beveiliging of het handhaven van de voorkeuren van de gebruiker kan echter het gebruik van het platform belemmeren en, in extreme gevallen, verhinderen.

VI. INHOUD

Houd er rekening mee dat de inhoud die beschikbaar wordt gesteld door gebruikers van de poshedrinks.com die het platform exploiteren of andere entiteiten, kan worden m.in, gedistribueerd en beschikbaar kan worden gesteld aan alle gebruikers van het platform, inclusief degenen die niet zijn ingelogd.

VII. CONTACT

 

 m informatie te verkrijgen over het proces van het verzamelen en verwerken van gegevens door de Beheerder, kan de Gebruiker vragen stellen aan het volgende adres: info@poshedrinks.com